dimecres, 23 de març de 2011

Premi Internacional Educared 2011

El Premi Internacional Educared neix de l'experiència del Certamen Educared A Navegar. Aquest Certamen es venia celebrant anualment a Espanya i en el curs escolar 2009-2010, amb el nou portal global de EducaRed, es va convertir en una iniciativa internacional.

Amb el Premi Internacional Educared, Fundació Telefónica, a través del seu programa Educared, vol facilitar al professorat noves eines, coneixements i mètodes de treball per assumir els canvis que les tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC) provoquen en la nostra societat i en les noves generacions d'estudiants, així com en els mètodes d'ensenyament i aprenentatge.


Atenent a aquesta filosofia, Educared convoca anualment aquesta iniciativa adreçada a centres educatius de tot el món, amb els següents objectius:
  • Promoure l'ús pedagògic de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
  • Conscienciar a la comunitat educativa del valor potencial de les TIC com a recurs per a l'ensenyament i l'educació.
  • Posar a l'abast de la comunitat educativa iniciatives i activitats relacionades amb aquest objectiu.
  • Reconèixer l'esforç del professorat per introduir les TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Per participar, no cal tenir coneixements previs sobre l'ús de les TIC, ja que el professor tindrà a la seva disposició, en la pàgina web del Certamen, guies didàctiques que l'ajudaran a enfocar el treball en línia i també les activitats paral·leles que es poden desenvolupar a l'aula. A més, sempre tindrà a la seva disposició un telèfon i un correu electrònic en el qual es resoldran tots els seus dubtes tècniques i didàctiques.

Es pot participar elaborant qualsevol tipus de treball amb les TIC, independentment de l'eina que s'utilitzi. Així, es podran presentar, des de web, blocs o wikis, WebQuest, fins treballs elaborats en xarxes socials, eines "en el núvol" (Google Earth, Scrible Maps, Prezi, SpeakingImages ...) L'objectiu és elaborar treballs que estiguin relacionats amb les activitats i continguts que es treballen diàriament a les aules, en relació directa amb l'activitat d'ensenyament-aprenentatge.

Poden participar professors i alumnes de tot el món, de centres educatius on s'imparteix formació "reglada" d'alumnes entre 3 i 18 anys. També podran participar centres de formació d'adults i centres d'educació especial o formació professional.

A més, podran presentar treballs en diversos idiomes: espanyol, portuguès o llengües oficials de l'estat espanyol (gallec, euskera, català). Addicionalment s'admetran treballs en altres idiomes (anglès, alemany ...) sempre que siguin treballs emmarcats dins l'ensenyament d'idiomes.

Es tracta d'un Premi de caràcter pedagògic. Per tant, el Jurat no només valorarà el producte final, sinó també el projecte educatiu sobre el qual s'assenta: les activitats paral·leles que s'hagin desenvolupat en l'aula, el nivell d'implicació que s'hagi aconseguit dels alumnes, l'avaluació contínua o el seguiment que hagi fet del treball de l'equip...

Els equips que resultin guanyadors de cada edició, reben una sèrie de premis, tant per a ells, professors i alumnes, com per al seu centre educatiu, amb la intenció, no només de premiar als guanyadors, sinó de collaborar en la millor dotació tecnològica de les escoles.

BASES
CALENDARI

http://www.educared.org/global/premiointernacional/conozcanos
Share/Bookmark

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada